Dynamo Retail Event 2020

Informatie voor standhouders

Dynamo Retail Event
Programma
Waar
Stand
 - Wat wordt er van u verwacht
 - Indienen standontwerp
 - Standvoorschriften
 - Standontwerp
 - Op- en afbouwen
Voorbehoud
Vragen

Dynamo Retail Event

Graag nodigen wij u uit voor het Dynamo Retail Event 2020 op maandag 2 november bij 1931 Congrescentrum in 's-Hertogenbosch. 
 
We doen er alles aan om het Dynamo Retail Event mogelijk te maken binnen de regelgeving die er is. Zo zullen we werken met een ochtend- en middagprogramma om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. Voor de volledigheid, we maken het voorbehoud dat de covid-19 regelgeving niet verder wordt aangescherpt.
 
Alle informatie over de stand en wat wij van u verwachten, staat op de aanmeldpagina en kunt u ook teruglezen op deze pagina. Heeft u vragen, dan kunt u ook altijd contact met ons opnemen. 

Aanmelden voor een stand kan tot 24 augustus aanstaande.


Programma

10:00 - 12:45 Groep 1 Meet, greet & eat op leveranciersplein 1931
13:00 - 14:30 Groep 1 Dynamo Roadshow Mainstage
13:00 - 16:00 Groep 2 Meet, greet & eat op leveranciersplein 1931
16:00 - 17:30 Groep 2 Dynamo Roadshow Mainstage


Waar

1931 Congrescentrum | Oude Engelenseweg 1 | 's-Hertogenbosch


Stand

Wat wordt er van u verwacht?

De stand is het visitekaartje van uw merk. Op deze stand presenteert u de marketingcollectie O&A of fietsen (kerncollectie), zoals met Dynamo Retail Group is afgestemd voor seizoen 2021. Als u specifieke Duitse of Belgische fietsen in het assortiment heeft kunt u deze (maximaal 3) ook presenteren.

Wij gaan er vanuit dat u de stand zo professioneel mogelijk aankleedt en gedurende de dag dealers en gasten te woord staat bij vragen en/of opmerkingen.

Indienen standontwerp

24 augustus Deadline aanmelden stand Dynamo Retail Event
07 september Ontvangt u de plattegrond met afmetingen van uw stand
05 oktober Deadline indienen standontwerp
 
Vanwege de 1,5 meter afstand wordt er een aangepaste standverdeling gemaakt. Hierbij proberen wij de sfeer van voorgaande jaren zoveel mogelijk te behouden. Wij gaan er vanuit dat u hier met het standontwerp rekening mee houdt en dat u maatregelen treft om de hygiëne op de stand te waarborgen.
 

Standvoorschriften

 • De plattegrond met standverdeling wordt na de deadline op basis van de inschrijvingen opgemaakt door Dynamo.
 • Elke stand krijgt een stroompunt met een stekkerdoos met drie aansluitingen 220V. Als u er meer wilt kunt u dat aangeven bij het indienen van het standontwerp.
 • De standhouder mag zelf een eigen vloer leggen met dubbelzijdig tape op de beursvloer. Na de beurs moet de vloer inclusief het dubbelzijdig tape door de standhouder verwijderd worden.
 • De stand wordt niet extra verlicht, standhouder mag zelf eigen verlichting plaatsen.
 • Stands die geen zijde tegen de muur van de beurshal hebben, mogen geen zicht blokkerende wanden plaatsen (zoals stellingen, sfeerbeelden, roll-up banners) die losstaand of aaneengesloten breder dan een meter zijn. Alles wat een hoogte heeft van 1.40 meter of lager mag wel aaneengesloten staan.
 • Stands die met een of meerdere zijden tegen een muur van de beurshal staan, mogen wel zicht blokkerende elementen niet spijkervast plaatsen over de totale breedte van de standzijde die aan de muur grenst.
 • De hoogte van de stand mag niet meer dan 3 meter zijn.
 • De gangpaden moeten vrij blijven.
 • Het ontwerp van de stand moet uiterlijk 5 oktober a.s. bij Dynamo voor goedkeuring ingediend worden bij Winfred Piek: winfred.piek@dynamoretailgroup.com. Als er aanpassingen nodig zijn in het ontwerp, wordt dat zo snel mogelijk teruggekoppeld.

Standontwerp

In het ontwerp moet het volgende aangegeven worden:

 • De inrichting van de stand met de te plaatsen interieuronderdelen.
 • De plaatsing en benodigd stroom van de verlichting als daar gebruik van wordt gemaakt.
 • De positie van het standaard stroompunt met stekkerdoos.
 • De positie van de statafel en barkrukken, indien u deze bij ons besteld heeft via het inschrijfformulier.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Winfred Piek: winfred.piek@dynamoretailgroup.com of telefonisch 033-4545945 | 06-27006132.

Op- en afbouwen

Opbouwen: zondag 1 november van 09:00 tot 18:00 uur.
Afbouwen: maandag 2 november van 16:00 tot 20:00 uur.

Levering fietsen en materialen

Fietsen en materialen kunnen op zondag worden afgeleverd. Het ophalen van de fietsen en afbouwen van de stands dient te geschieden op maandag 2 november tussen 16:00 en 20:00 uur.
 
LET OP: het afmonteren en demonteren van de fietsen dient u zelf te verzorgen.

Voorbehoud

Mocht de situatie tussentijds veranderen en de regelgeving met betrekking tot covid-19 aangescherpt worden, is Dynamo Retail Group niet aansprakelijk voor gemaakte kosten voor standontwerp, materialen en andere gelieerde kosten.

Vragen?

Voor algemene vragen over het event, kunt u contact opnemen met Arne de Boer: arne.de.boer@dynamoretailgroup.com
Voor vragen m.b.t. standontwerp kunt u contact opnemen met Winfred Piek: winfred.piek@dynamoretailgroup.com