Dynamo Retail Event 2020

COVID-19 maatregelen

Een veilig Dynamo Retail Event

We zijn enorm blij dat we het Dynamo Retail Event kunnen organiseren, dit doen we uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. In nauwe samenwerking met 1931 Congrescentrum hebben wij de volgende maatregelen getroffen:

 • Voorafgaand en tijdens het event wordt u duidelijk geïnformeerd over de maatregelen en bezoekers wordt gevraagd naar COVID-19 gerelateerde klachten.
 • Bij de ontvangst doen wij een coronacheck en meten wij de temperatuur van de bezoekers.
 • Wij delen bij de registratie mondkapjes uit en verzoeken u om bij verplaatsing een mondkapje te dragen.
 • U krijgt een digitaal toegangsbewijs.
 • We zorgen voor duidelijke looproutes (eenrichtingsverkeer) en crowd management.
 • Er geldt een maximale capaciteit voor het leveranciersplein en de Dynamo Roadshow. Tijdens de Dynamo Roadshow staan de stoelen 1,5 meter uit elkaar.
 • Er is voldoende capaciteit voor catering. Er is voor iedereen genoeg ruimte, zowel binnen als buiten.
 • Eten en drinken wordt per stuk verpakt.
 • U kunt op diverse plekken in de locatie handen wassen en desinfecteren.
 • De gehele locatie met bijbehorende faciliteiten wordt tijdens het evenement volgens de RIVM-richtlijnen schoongemaakt.
 • Het aanwezige personeel zal op een veilige en verantwoorde manier service verlenen.
 • Rijvorming wordt zo georganiseerd dat er voldoende ruimte is om afstand te houden.

Daarnaast vragen wij bezoekers om zich aan de volgende maatregelen te houden:

 • Heeft u een of meer klachten die symptomen van COVID-19 zijn of heeft iemand uit uw huishouden koorts of benauwdheidsklachten? Blijf dan thuis en meld u af.
 • Gaat u carpoolen met collega's, draag dan een mondkapje in de auto.
 • Was vaak uw handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • U bent de afgelopen 14 dagen niet in een gebied/land met code oranje/rood geweest.

Bovenstaande maatregelen worden continu gecontroleerd zodat we de veiligheid van onze gasten kunnen waarborgen. Heeft u nog vragen over de maatregelen die wij nemen? Stel uw vraag dan via events@dynamoretailgroup.com