Disclaimer

Dynamo Retail Group stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze winkelformules en producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, prijzen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze Dynamo Retail Groupsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Dynamo Retail Group. Informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Dynamo Retail Group.

Virussen en veiligheid

Deze Dynamo Retail Group website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan niet gegarandeerd worden. Deze site kan tevens links bevatten naar andere niet-Biretco sites. Biretco is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze sites.

Vragen, suggesties en commentaar

Dynamo Retail Group wil geen vertrouwelijke informatie via deze site ontvangen of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door bezoekers of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc. die wij u ontvangen wordt door Dynamo Retail Group gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Dynamo Retail Group behoudt zich derhalve te allen tijde het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft omtrent deze website of u ontdekt fouten en/of onwaarheden dan kunt u deze mailen naar info@dynamoretailgroup.com

Dynamo Retail Group B.V.
Spaceshuttle 22
3824 ML Amersfoort
tel: 033-4545945
info@dynamoretailgroup.com