Over Dynamo Retail Group

Als snelst groeiende retailorganisatie in de tweewielerbranche, verzorgt Dynamo Retail Group een uitgebreid dienstenpakket voor ruim 840 winkels in Nederland, België en Duitsland met de formules Bike Totaal, Profile ‘de Fietsspecialist’ en Dynamo Retail Service

Missie

Dynamo Retail Group stelt de ondernemer centraal en biedt dienstverlening op alle facetten van de bedrijfsvoering. De organisatie ziet een zeer belangrijke rol voor zichzelf weggelegd in de verbetering van de aansluiting tussen vraag en aanbod. Dynamo Retail Group is daarmee de spil tussen klant, winkelier en leverancier. 

Visie

Dynamo Retail Group wil de inspirerende, ontzorgende en professionele dienstverlener binnen de tweewielerbranche zijn, waarbij de ondernemer centraal staat. Dynamo Retail Group gelooft in de kracht van zelfstandig ondernemers en maakt optimaal gebruik van lokale marktkennis en ondernemerschap. Dynamo Retail Group ondersteunt de ondernemers in diverse samenwerkingsvormen, waarbij afhankelijk van de samenwerkingsvorm, daar waar mogelijk diensten worden samengevoegd en aangestuurd vanuit een centrale organisatie. Het doel hiervan is een effectievere en rendabelere bedrijfsvoering voor de ondernemer, waardoor er voor de ondernemer ruimte wordt gecreëerd voor intensiever klantcontact en lokale marktbewerking. Een krachtige Dynamo Retail Group zorgt voor continuïteit bij de fietsspeciaalzaken.

Bekijk het dienstenpakket