Over Dynamo Retail Group

Dynamo Retail Group is ontstaan uit een fusie tussen Bike Totaal en Biretco. Met drie formules, Bike Totaal, Profile ‘de Fietsspecialist’, Fietswereld en de inkoopcombinatie Dynamo Retail Service vertegenwoordigt de organisatie ruim 800 winkels in Nederland, België en Duitsland. Met het dienstenpakket dat deze combinatie biedt, is Dynamo Retail Group een toonaangevende retailorganisatie in de tweewielerbranche.

Missie

Dynamo Retail Group stelt de ondernemer centraal en biedt dienstverlening op alle facetten van de bedrijfsvoering. De organisatie ziet een zeer belangrijke rol voor zichzelf weggelegd in de verbetering van de aansluiting tussen vraag en aanbod. Dynamo Retail Group is daarmee de spil tussen klant, winkelier en leverancier. 

Visie

Dynamo Retail Group wil de inspirerende, ontzorgende en professionele dienstverlener binnen de tweewielerbranche zijn, waarbij de ondernemer centraal staat. Dynamo Retail Group gelooft in de kracht van zelfstandig ondernemers en maakt optimaal gebruik van lokale marktkennis en ondernemerschap. Dynamo Retail Group ondersteunt de ondernemers in diverse samenwerkingsvormen, waarbij afhankelijk van de samenwerkingsvorm, daar waar mogelijk diensten worden samengevoegd en aangestuurd vanuit een centrale organisatie. Het doel hiervan is een effectievere en rendabelere bedrijfsvoering voor de ondernemer, waardoor er voor de ondernemer ruimte wordt gecreëerd voor intensiever klantcontact en lokale marktbewerking. Een krachtige Dynamo Retail Group zorgt voor continuïteit bij de fietsspeciaalzaken.

Bekijk het dienstenpakket