Dynamo Roadshow 2017

Aftermovie Dynamo Roadshow 2017

Dynamo Roadshow interactief

UTRECHT - Dynamo Retail Group heeft haar ondernemers verrast met een interactieve Dynamo Roadshow op maandag 20 maart in DeFabrique Utrecht.

Host van de avond Rens de Jong, opent de show met een vraag aan Maarten de Vos, directeur van Dynamo Retail Group: “Wat is jouw doel van de dag?” Maarten spreekt uit dat Dynamo Retail Group zich ten doel stelt om haar rol voor ondernemers en leveranciers verder te vergroten. Zo wil Dynamo bijdragen aan een bestendige toekomst in de voor de branche tumultueuze jaren van grote veranderingen. Daar is verdergaande samenwerking en constante afstemming met ondernemers en leveranciers voor nodig. “Ik ben trots om voor deze groep ondernemers te mogen werken. De opkomst vanavond, met meer dan 600 aanwezigen, getuigt van het toegenomen commitment. Ik laat graag vanavond zien waar we staan, welke stappen we willen zetten maar ook de uitdagingen die we op ons pad zien.” Jan Zeeman, groot aandeelhouder van Dynamo Retail Group, sluit bij het gesprek aan. Hij vertelt over zijn ervaringen met Zeeman en onderstreept het belang van de samenwerking met de huidige schaalgrootte. “Niet alleen om relevant te zijn voor de heren leveranciers, maar vooral ook om de schaal in te zetten om onderling kennis uit te wisselen en op professionele wijze uw klant te kunnen bereiken.”

De onderwerpen van de avond waren bekend maar kregen een verrassend element door de actieve rol die het publiek kreeg. Met de inzet van de tool BuzzMaster, kon het publiek via de smartphone continu vragen stellen en stemmen op stellingen.

BOVAG onderzoek
René Seyger, partner bij Roland Berger, bespreekt tijdens de show de belangrijkste conclusies uit het onderzoek ‘Versterking fietsenretail Nederland’ dat in opdracht van de BOVAG is gedaan. René vertelt dat mede door de komst van internetaanbieders er in de toekomst naar verwachting meer dan de helft van de fietsenwinkels zal verdwijnen. Echter dat ook in 2020 nog zeker 66% van de omzet via de vakhandel zal lopen, waarvoor hij dus absoluut toekomst blijft zien. Hij is positief over de stappen die hij Dynamo Retail Group ziet maken en de ambitie om internet zo te omarmen dat het huidige netwerk verder wordt verstevigd.

Rol van de leveranciers
Aan de leveranciers wordt de vraag gesteld hoe zij de rol van de ondernemers zien en of zij zelf direct de klant gaan bedienen. Zowel Petra de Fluiter (Trek), Huub Lamers (PON) als Menno Visser (Accell) geven achtereenvolgens aan dat het ondanks de veranderingen in de markt en de verandering in het aankoopgedrag van consumenten, belangrijk is om de samenwerking te blijven opzoeken met de ondernemers zodat die lokale expertise van de winkel een kracht blijft voor hun merken.

Dealerpanels
Dynamo Retail Group heeft dealerpanels opgericht om de samenwerking met leveranciers op merkniveau te kunnen afstemmen. In alle dealerpanels zijn commissieleden vertegenwoordigd. Johan Peeters (Bike Totaal) en Roel Peerenboom (Profile ‘de Fietsspecialist’) lichten in de show toe wat de toegevoegde waarde wordt van de dealerpanels. “De huidige commissies van Profile en Bike Totaal ondernemers denken mee in het totale commerciële beleid. Met een dealerpanel per merk focussen we echt op het merk door bijvoorbeeld het overeenkomen van condities, beoordelen van collecties en marketingondersteuning.”

Demo data
Jeroen Schrijver, commercieel manager Nederland van Dynamo Retail Group, laat zien hoe ‘bigdata’ op dit moment kunnen worden ingezet voor de Profile en Bike Totaal ondernemers. Deze data helpen bij het afstemmen van het assortiment in de winkel en op de behoeftes van de consument in de regio. Ter illustratie zoomt hij in op de postcode van Rens de Jong en laat precies zien welk type klanten daar wonen en welke fietsen zij het meest zullen aanschaffen.

Category Management O&A
Consumenten beginnen vandaag de dag thuis met winkelen op het internet, dus moet de consument het assortiment op de website en in de folders ook in de winkel terugvinden. Het is dus van groot belang dat de voorraadgegevens op winkelniveau eenduidig worden uitgewisseld, waarbij het kernassortiment een belangrijke basis wordt. Inkoopmanager Erwin van de Wiel en category manager O&A Mario Dominicus, beide nieuw bij Dynamo Retail Group, introduceren zichzelf en vertellen over hun nieuwe rol in een gesprek met Rens. “Dynamo Retail Group heeft samen met de beleidscommissie en de ondernemersadviescommissie centrale inkoopafspraken gemaakt met geselecteerde leveranciers over de te voeren merken en producten. De vervolgstap is toewerken naar individuele schappenplannen. Dankzij de datakoppeling is Dynamo in staat om de resultaten in de winkel continu te monitoren en te adviseren over aanpassingen in het assortiment op basis van de omzetanalyse. Omdat er zo minder overbodig assortiment is, werkt dit kostenverlagend en is een hogere omloopsnelheid met beter rendement het logisch gevolg.” Yvan van Bogaert en Robèrt Scholten, commercieel manager België en Duitsland, geven aan dat de ontwikkeling in België en Duitsland nog niet zo ver is, maar dat ze goed gebruik kunnen maken van de opgedane expertise in Nederland om deze dienstverlening ook in België en Duitsland te kunnen bieden. In beide landen neemt het animo op dit moment toe om de samenwerking op deze manier te intensiveren.

5 jaar garantie
Douwe Boeijenga, directeur van ENRA, vertelt over het nieuwe product ‘5 jaar garantie’, exclusief voor de formule-leden. “De omvang van de formules van Dynamo in combinatie met de goede samenwerking maakt het mogelijk om exclusieve producten aan te kunnen bieden aan Dynamo ondernemers. Het eerste product was Dynamo Retail Financiering en nu introduceren we het product 5 jaar garantie.”

Wat kan omnichannel betekenen voor je bedrijf? 
Deze vraag wordt gesteld aan Dik Pijl, directeur van de Nederlandse Expert Groep. “Vier jaar geleden heeft Expert het businessmodel radicaal omgegooid, waarbij alle 140 aangesloten zelfstandig ondernemers hun eigen rayon gingen bedienen. Het uitgangspunt hierbij is dat de fysieke winkels de basis vormen. Expert heeft één webshop met 140 digitale winkeldeuren”, vertelt Dik Pijl in de show.

Maarten sluit de Dynamo Roadshow af met een quote van Jan Zeeman: “Als de ondernemers van Dynamo Retail Group het goed hebben, dan hebben wij het ook goed”. En vervolgt: “Ik wil hier de komende jaren mijn uiterste best voor blijven doen!”

Een spetterend optreden van de stand-up pop band De Corona’s maakte de avond compleet en gaf een feestelijke afsluiting aan de Dynamo Roadshow.

Foto's Dynamo Roadshow 2017